De historia philosophica (Περὶ φιλοσόφου ἱστορίας)

Libri: 1


Abbrev.: De hist. philos.


Autore: Pseudo-Galeno


Inc.: Τῶν ἐξ ἀρχῆς φιλοσοφησάντων φυσιολογεῖν μόνον προελομένων καὶ


Expl.: τὰ δὲ ὑπὸ τὴν ἄρκτον πεπυκνῶσθαι καὶ διὰ τοῦτο πολυχρόνια


Traduzioni

Repertori

Edizioni