De pulsuum differentiis (Περὶ διαφορᾶς σγυμῶν)

Libri: 4


Abbrev.: De diff. puls.


Autore: Galeno


Inc.: Εὐξαίμην μὲν ἂν καὶ μαθεῖν καὶ διδάξαι δύνασθαι


Expl.: καθάπερ ἡ περὶ συλλογισμοῦ προτέρων ἀναλυτικῶν


Traduzioni

Repertori

Edizioni