De pulsuum causis (Περὶ τῶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς αἰτίων)

Libri: 4


Abbrev.: De caus. puls.


Autore: Galeno


Inc.: Τῶν τοὺς σφυγμοὺς τρεπόντων αἰτίων τὰ μὲν τῆς γενέσεως


Expl.: τὰ συμπίπτοντα αὐτοῖς εὔδηλα τοῖς μεμνημένοις τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων


Traduzioni

Repertori

Edizioni