De praesagitione ex pulsibus (Περὶ προγνώσεως διὰ σφυγμῶν)

Libri: 4


Abbrev.: De praesag. ex puls.


Autore: Galeno


Inc.: Ὅτι μὲν οὐ τῶν μελλόντων ἡ πρόγνωσίς ἐστι μόνον


Expl.: εἴρηται δὲ περὶ τοιούτων ἁπάντων αὐτάρκως ἐν τοῖς τῶν κρίσεων ὑπομνήμασιν


Traduzioni

Repertori

Edizioni