De theriaca ad Pisonem (Πρὸς Πίσωνα περὶ τῆς θεριακῆς)

Libri: 1


Abbrev.: De ther. ad Pis.


Autore: Pseudo-Galeno


Inc.: Καὶ τοῦτόν σοι τὸν περὶ τῆς θηριακῆς λόγον ἀκριβῶς ἐξετάσας ἅπαντα


Expl.: ὅν περ εἰκότως ἐγὼ τῶν παρὰ θεῶν γενέσθαι σοι εὔχομαι


Traduzioni

Repertori

Edizioni